Hva er

UX-design?

Forstå

Bilde UX-design Research
Photo by Lukas via Pexels

1. Empati

Forstå din målgruppe

Aller først handler det om å sette seg inn i målgruppens tanker og behov. De tenker ikke nødvendigvis som deg, og du vil vinne mye på å gjøre reseach på gruppen av mennesker du ønsker å nå. Her kan du studere litteratur, konkurrerende produkter, du kan observere brukeren i en relevant setting eller bare spørre, eksempelvis ved hjelp av en survey. Basert på vel gjennomført research kan du lage deg en fiktiv person som du videre designer for.

Bilde av Persona UX
Persona by Spirea Design

2. Definer

Hva skal løses?

Lag deg et scenario hvor du ser for deg hvordan din fiktive person vil bruke ditt produkt. Hvilken oppgave skal løses, og hvordan kan man løse den på best mulig måte? Her er det smart å kikke på ulike løsninger og idéer.

Utforske

Illustrasjon av ideer
Photo by pixel2013 via Pixabay

3. Idé

Her er ingen forslag dumme

Dette er en fase hvor idéene skal sitte løst, veldig gjerne fra folk med ulik bakgrunn og kompetanse. Det finnes mange type workshops som får frem tanker og konsepter vi ikke ante at vi hadde i oss. Noen av dem fungerer best når man samles fysisk, men det finnes også digitale verktøy som er enkle å lære, og som kan føre til minst like godt resultat. Etterhvert stemmes den beste idéen frem, og man jobber videre med den.

Illustrasjon Prototype UX
Illustration by Spirea Design

4. Prototype

Idéen blir til skisser

En prototype kan være alt i fra skisser på et ark til en digital presentasjon av ditt produkt/løsning. Hva som fungerer best er avhengig av hva som skal testes og hvem som skal teste. Det viktigste er at terskelen for endring er lav.

Realisere

Illustrasjon av testfase
Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Test

Brukerens behov avdekkes

Her begynner produktet å likne på det ferdige resultatet. Røffe skisser blir til noe som målgruppen kan teste, gjerne i flere faser og på ulike måter. Testen kan foregå personlig, slik at du kan fange opp kroppspråk som ikke nødvendigvis matcher hva brukeren sier. Eller remote i form av eksempelvis instrukser om å utføre en oppgave. Når du er heeeelt sikker på at du lager en løsning som dekker målgruppens behov, kjør på!

Copyright 2021 - Designspire